Nugalėtojai

Garmin laikrodžius laimi:
 • Aušra Puzinevskienė
 • Ieva Prasnekovaitė
 • Marius Juzeliūnas
 • Ovidijus Bernotaitis
Kamado Bono (Grande) laimi: 
 • Mindaugas Ragaliauskas
 • Gediminas Palšys
 • Vidas Arys
 • Laurynas Bagdzevičius
Wave

Taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB „EOLTAS“, įmonės kodas: 133769530, (toliau – Organizatorius) organizuojamas Žaidimas „Didysis vasaros žaidimas“ (toliau – Žaidimas) vyksta nuo 2022 m. liepos 11 d. iki 2022 m. rugpjūčio 27 d. (imtinai).
 2. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, reikia įsigyti bent vieną „EGT“ arba „Castrol“ prekių ženklais pažymėtą prekę. Žaidime dalyvaujančias prekes galima įsigyti fizinėse „EOLTAS“ parduotuvėse, veikiančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje arba internetinėje parduotuvėje eoltas.lt bei registruotis užpildant registracijos formą tinklalapyje www.didysisvasaroszaidimas.lt.
 3. Žaidime dalyvaujančios prekės turi būti įsigytos mažmenine kaina.
 4. Žaidime dalyvaujančios prekės įsigytos taikant specialią kainodarą EOLTAS autoverslo segmentui Žaidime dalyvauti negali.
 5. Žaidime užregistruotus pirkimo dokumentus (pirkimo čekius arba internetinės parduotuvės www.eoltas.lt užsakymo numerius) būtina saugoti iki Prizo atsiėmimo. Organizatorius turi teisę neišduoti Žaidimo dalyviui prizo, jei jis nepateikia pirkimo dokumento registracijos Žaidime metu.
 6. Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.didysisvasaroszaidimas.lt. Laimėtojai į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas.
 7. Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.
 8. Prizų laimėtojai bus paskelbti iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbtos oficialioje Organizatoriaus „Facebook“ paskyroje bei interneto svetainėje didysisvasaroszaidimas.lt. Taip pat Organizatorius dalyviui apie laimėjimą gali pranešti žaidimo registracijos formoje nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu.

ŽAIDIMO PRIZAI

 1. Žaidimo prizai (toliau kiekvienas atskirai – Prizas, o visi kartu – prizai): 4 vnt. keraminių kepsninių „Kamado Bono (Grande)“ ir 4 vnt. išmaniųjų sportinių laikrodžių „Garmin Fenix 6 PRO Black“.
 2. Prizai į kitus prizus ar į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

ŽAIDIME DALYVAUJANČIOS PREKĖS

 1. Žaidimo prekės, kurias įsigyjant galima dalyvauti Žaidime – „EGT“ arba „Castrol“ prekių ženklais pažymėtos prekės, įsigyjamos bet kurioje fizinėje „EOLTAS“ parduotuvėje, veikiančioje Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba internetinėje parduotuvėje eoltas.lt. Žaidimo prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Žaidime, skaičius neribojamas.

ŽAIDIMO EIGA

 1. Registracijos į Žaidimą laikotarpiu, t. y., nuo 2022 m. liepos 11 d. iki 2022 m. rugpjūčio 27 d. (imtinai), jame norintys dalyvauti asmenys turi nusipirkti bent vieną Žaidimo prekę, pažymėtą prekių ženklais „EGT“ arba „Castrol“ bet kurioje „EOLTAS“ parduotuvėje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba internetinėje parduotuvėje www.eoltas.lt, išsaugoti pirkimo dokumentą (čekį arba internetinėje parduotuvėje atlikto užsakymo numerį) (toliau – Pirkimo dokumentą), ir nuo 2022 m. liepos 11 d. iki 2022 m. rugpjūčio 27 d. 23:59 val. užsiregistruoti puslapyje didysisvasaroszaidimas.lt, užpildant registracijos formą.
 2. Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, Žaidimo dalyvio telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei pirkimo dokumento numeris. Jei pirkimo dokumentas neatitiks šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nebus įteikiamas.
 3. Kiekvienas užregistruotas Žaidimo pirkimo dokumentas dalyvauja Žaidime, tačiau vienas čekis arba vienas internetinio užsakymo numeris traktuojamas kaip vienas atskiras Žaidimo vienetas ar bilietas, nepaisant to, kiek vienetų Žaidimo prekių buvo pirkta vienu kartu.
 4. Laimėtojo vardas ir pavardė į laimėtojų sąrašą bus įtraukti tik patvirtinus, kad pirkimo dokumentas atitinka Taisyklėse nurodytas sąlygas. Kiekvieno prizų laimėtojų nustatymo metu, kiekvienam prizui ištraukiami papildomi rezervo laimėtojai tam atvejui, jei anksčiau ištraukti žaidimo laimėtojai negalėtų įrodyti dalyvavimo konkurse arba jų registracija neatitiktų šio konkurso taisyklių. Rezervo laimėtojai įrašomi į protokolą, tačiau yra neskelbiami.

PRIZŲ ĮTEIKIMAS

 1. Jei pirkimo dokumentas atitiks šiose Taisyklėse nurodytas sąlygas, dėl laimėto prizo perdavimo Organizatorius su prizų laimėtoju susisieks Žaidimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.
 2. Laimėtą Prizą bus galima atsiimti artimiausioje „EOLTAS“ parduotuvėje.
 3. Prizų įteikimas laimėtojui bus įforminamas perdavimo aktu. Su prizų laimėjimu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius. Atsiimdamas Prizą laimėtojas perdavimo akte turi nurodyti savo asmens kodą. Nenurodžius privalomų duomenų, prizas neįteikiamas. Asmens kodas turi būti nurodytas, kad Organizatorius galėtų sumokėti taikomus mokesčius.
 4. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę prizo gavimą), prizų laimėtojai negali reikšti Organizatoriui pretenzijų dėl prizo. Prizų kokybės garantijos Organizatorius nesuteikia. Garantiją suteikia Prizų gamintojas pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus.
 5. Organizatorius neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo į sutartą artimiausią EOLTAS parduotuvę ir nepavyksta suderinti kitos laimėtojui patogios datos dėl prizo atsiėmimo jam artimiausioje EOLTAS parduotuvėje arba neatvyksta atsiimti prizo antrą kartą). Jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, prizas laimėtojui neišduodamas.
 6. Laimėti ir neatsiimti prizai lieka Organizatoriaus žinioje.

KITOS SĄLYGOS

 1. Registracija www.didysisvasaroszaidimas.lt yra nemokama. Žaidimo laimėtojai nustatomi atsitiktine tvarka.
 2. Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.didysisvasaroszaidimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 3. Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir Organizatoriaus sprendimų.
 4. Vieną Pirkimo dokumentą galima užregistruoti tik vieną kartą.
 5. Organizatorius turi teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.didysisvasaroszaidimas.lt.
 6. Žaidime negali dalyvauti UAB „EOLTAS“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 7. Žaidime gali dalyvauti tik asmenys, kuriems yra 18 m. ir daugiau. Jei Žaidimo dalyviui yra nuo 14 iki 18 metų, registruodamiesi žaidime jis patvirtina, kad turi tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą dalyvauti žaidime. Prizas Žaidimo dalyviui bus įteiktas tik tuo atveju, jei Organizatoriams bus pateiktas minėtas sutikimas.
 8. Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo. Organizatorius gali neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo Dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar Žaidimo taisykles bei sąlygas.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 1. Dalyvių skundai dėl Žaidimo taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant UAB „EOLTAS“, į. k. 133769530, adresas Žemaičių pl. 65A, Kaunas arba el. paštu info@eoltas.lt. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 27 d. (imtinai).
 2. Organizatorius skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

DUOMENŲ APSAUGA

 1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – UAB „EOLTAS“, Žemaičių pl. 65A, Kaunas, el. paštas info@eoltas.lt.
 2. UAB „EOLTAS“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
  • Vardas ir pavardė;
  • El. pašto adresas;
  • Asmens kodas (tik Prizo laimėtojams);
  • Telefono numeris;
  • Gyvenamasis adresas (tik Prizo laimėtojams).
 3. Dalyvaudami Žaidime dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Žaidimo organizavimo ir kitais žemiau nurodytais tikslais.
 4. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.didysisvasaroszaidimas.lt nepateiks registracijos formoje nurodytų duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
 5. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje didysisvasaroszaidimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu info@eoltas.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
 6. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
  • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
  • Žaidimo vykdymui;
  • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
  • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
  • Žaidimo prizų laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
  • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
  • kitais teisėtais su Žaidimu vykdymu susijusiais tikslais.
 7. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimo vykdymu:
  • Teisėtiems duomenų tvarkytojams teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, juos administruoti e. puslapyje, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
  • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
  • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
  • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
 8. Žaidimo dalyvių duomenys kitiems rinkodariniams tikslams, nesusijusiems su šiuo Žaidimu nebus renkami ir saugomi.
 9. Dalyvių asmens duomenys saugomi šešis mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
 10. Prizų laimėtojai sutinka, kad prizų įteikimo metu gali būti fotografuojami, o Organizatorius nuotraukas naudos savo komunikacijos kanaluose: „Facebook“ paskyroje, įmonės žurnale ir vidiniuose komunikacijos kanaluose, kurie pasiekiami tik įmonės darbuotojams.
 11. Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Organizatorių elektroniniu paštu info@eoltas.lt ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
 12. Žaidimo dalyviai turi šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Žaidime, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises. Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, El. paštas ada@ada.lt.